fredag 28 september 2012

Lägg snabbt till uppgifter i Remember the Milk

Jag är som jag tidigare nämnt "ganska" beroende av Remember the Milk (RTM). Jag har försökt utveckla stöd för att jag i princip när som helst ska kunna lägga till uppgifter på ett väldigt snabbt sätt. I telefonen har jag såklart en "lägg till"-genväg på min förstasida och på alla mina datorer ligger ett Autohotkey-script som hjälper mig att lägga till uppgifter oerhört snabbt utan att behöva gå in på RTM-hemsidan med browsern.

Funktionalitet

Scriptet startas automatiskt varje gång jag trycker på Win-T, oavsett vilket program eller vilken aktivitet jag håller på med på datorn. Väldigt smidigt. En dialogruta poppar upp:

Enklast möjliga är att bara skriva in en titel på uppgiften och trycka på Enter, men jag kan också fylla i ett antal andra aspekter:
  • Location - Var jag vill att uppgiften ska utföras. Exakta värden på denna dropdown konfigureras i scriptet.
  • Due - När uppgiften ska slutföras. OBS! Dessa värden kräver att dina RTM-settings i webbgränssnittet är inställda på att ha engelska som språk. Jag upptäckte en liten bugg i RTM när jag skrev scriptet som ledde till att svenska inte funkar här.
  • Tag - Du kan sätta en tag på uppgiften (inte fler, då får du gå in i webbgränssnittet eller uppdatera scriptet!). Tillgängliga taggar konfigureras också i scriptet.
  • List - I vilken RTM-lista uppgiften ska hamna
  • Priority - Kryssar jag i här får uppgiften ett prioritetsvärde, default är att den inte har någon prioritet
  • Notes - Här kan jag skriva extra info om uppgiften
När jag fyllt i uppgifterna trycker jag på Enter och om jag är online kommer följande dialogruta upp när uppgiften skickats till RTM:
Lägg märke till att det står (NOTE) i uppgiftens namn eftersom jag la till en anteckning. Om jag inte är online lagrar scriptet uppgiften lokalt på datorn och skickar iväg den i samband med att du lägger till en ny uppgift då du är online.


Installation

Installation av scriptet består av fyra steg:
  1. Installera AutoHotkey, som du kan ladda ner här. Viktigt att du använder just denna version av mjukvaran då det finns flera och vissa delar av scriptet stöds inte av alla versioner. Välj Unicode vid installationen.
  2. Ladda ner den här filen med Blat som är ett supersimpelt epostprogram för command line och extrahera den till en katalog som finns i din Windows-path (jag har lagt de tre filerna i System32-katalogen på mina datorer). Detta program är det som i bakgrunden används av scriptet för att maila uppgifterna till RTM
  3. Ladda ner mitt AutoHotkey-script och lägg det någonstans på datorn. Se till så att scriptet startas samtidigt som datorn genom att lägga det i Startup/Autostart-mappen i startmenyn.
  4. Konfigurera scriptet genom att ändra de kommenterade parametrarna i början av filen, du behöver bland annat en mailadress, en SMTP-server samt din RTM-mailadress som du hittar i RTM-webbgränssnittet.
Sen är det bara att trycka på Win-T och köra igång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar